socialt

Handarbetsgruppen Handaflit

Handaflit startar tisdag den 5 oktober t.o.m 7 december, kl. 14,00 – 15,00 vi håller till i föreningslokalen Skolgatan 7C i källaren.

Handarbetsgruppen Handaflit

Handaflit startar tisdag den 5 oktober t.o.m 7 december, kl. 14,00 – 15,00 vi håller till i föreningslokalen Skolgatan 7C i källaren.

Handarbetsgruppen Handaflit

Handaflit startar tisdag den 5 oktober t.o.m 7 december, kl. 14,00 – 15,00 vi håller till i föreningslokalen Skolgatan 7C i källaren.

Handarbetsgruppen Handaflit

Handaflit startar tisdag den 5 oktober t.o.m 7 december, kl. 14,00 – 15,00 vi håller till i föreningslokalen Skolgatan 7C i källaren.