Reumatikerförbundet Rättvik finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi är en stor förening med ca 370 medlemmar och vi har många aktiviteter på gång under året. Vi vill verka för och vara delaktiga i att sprida information och göra människor trygga i sin egen diagnos. Vårt mål är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället. Vår förening är en del av Reumatikerförbundet, som har många föreningar aktiva runt om i hela landet. Som medlem träffar du personer med olika reumatiska sjukdomar som:
får information – byter erfarenheter – får tips – har roligt tillsammans

Ordförande
Carina Olsson
070-372 14 75
[email protected]

Vice ordförande
Mats Ernestes
070-514 90 69
[email protected]

Kassör
Gun Kallur
070-545 62 24
[email protected]

Ledamot
Anita Looman Wästvind
070-980 71 22
[email protected]

Ledamot
Monica Andersson
070-561 99 42
[email protected]

Ledamot
Ulla-Britt Norling
073-687 10 61
[email protected]

Ledamot
Gudrun Andersson
070-561 99 42
[email protected]

Ersättare
Hillevi Lindeström
073-098 09 05
[email protected]

Ersättare
Jill Arousell
073-087 58 44
[email protected]

Ersättare
Ann Sofie Krokfors
070-838 98 38
[email protected]

Ersättare
Annelie Odén
070-788 66 02
[email protected]

Revisor
Jan Wenngren
073-577 26 49

Revisor
Kristina Wenngren
070-554 04 46

Revisor/Ersättare
Olof ”Bolle” Hellström
070-146 46 50
[email protected]

Valberedning
Ulla Berger (sammankallande)
0248-104 76, 070-040 92 31
[email protected]

Valberedning
Maj-Britt Palm
070-890 04 47

Valberedning
Inger Smårs
073-056 29 05
[email protected]