ÅRSMÖTE

Välkommen till Missionskyrkans samlingssal Söndag 12 februari kl:11,00